Pop-up op OBS de Bolderik:Een impressie

Benoem emoties

Ontdekken wat voor een emotie er aan de binnenkant bij je leeft op dit moment. (blij, boos, bang en bedroeft). Dit wordt zichtbaar gemaakt.

Ik groei!

Bewust maken dat je groeit in jouw IK-vorm. 

Dit doe je in kleine stappen. Iedereen heeft daar groeitijd voor nodig en doet dat in zijn eigen tempo. Uiteindelijk vorm jij jezelf steeds meer. Iedere leeftijd kent zijn eigen krachtkansen. Er is een verschil als je 0 jaar bent, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar. Wat kun je bij welke leeftijd? Dit bekijken we ten aanzien van het bewegen, de manieren van uitdrukken van jezelf, jouw behoeftes ten opzichte van de wensen van de groep. Jouw woordenschat in de diverse leeftijden.

Bewust loslaten

Wanneer er emoties geuit worden zit er al snel een onbewuste veroordeling op wat niet helpend is voor een ieder. Denk aan: negatief/fout (bang, boos, bedroefd) en positief/goed (blij). Laat het kind bewust ervaren wat voor ruimte en vrijheden het krijgt wanneer een negatieve emotie getransformeerd mag worden naar een positieve. Dit is voedend voor een persoonlijke groei.