Staan op je eigen plek, met je eigen talenten, voelen wat je nodig hebt, weten wat je wilt, als onderdeel van de maatschappij waarbij je van jong en oud mag blijven leren.

Dit ben ik - Ik ben zelfbewust

Ik ken mijn kracht en mijn zwakte.

Ik laat me gelden op mijn talenten maar ga niet over mijn grenzen.

 

Hoe beter je weet wie je bent des te beter je grenzen kunt stellen tussen jou en de ander. 

 

Bij disbalans liggen burn-out en overprikkeling op de loer. Voor jezelf gaan staan wordt als lastig ervaren. Bij keuzes maken is er angst om anderen teleur te stellen.

 


Dit is mijn plaats - Ik ben geaard

Hier sta ik en ik sta stevig.

Ik laat me niet opzij schuiven want ik mag er zijn.

 

Ieder mens heeft het geboorterecht om hier op aarde zijn plek in te nemen. Het is een gevoel en bewustzijn van binnenuit dat ieder van ons er toe doet. Het is belangrijk dat je er bent.

 

Onstabiliteit, angsten om keuzes te durven maken, teveel in je hoofd zitten zijn een mogelijk gevolg als er te weinig bewustzijn is over het feit dat je weet wie je bent.


Dit voel ik - Ik ben uniek

Ik luister naar mijn gevoel.

Ik ben mezelf ook als dat anders is want dat is nou eenmaal wie ik ben 

 

Luisteren naar je hart en daar gehoor aan geven. Opvoeding en overtuigingen los durven laten om je gevoel te volgen .

 

Als je hart gesloten is bestaat de kans dat je makkelijk meeloopt met anderen. Je doet gemakkelijker wat anderen je zeggen. Zwichten voor groepsdruk omdat je je eigen gevoel buiten spel zet. Daarmee kun je in disbalans raken en veel meer in je hoofd gaan zitten.  


Dit wil ik - Ik heb zelfvertrouwen

Ik weet wat ik wil en laat me horen. 
Zeggen is niet gelijk aan krijgen maar daar begint het wel mee.

 

Verbaal durven aangeven hoe het voor jou is. Communiceren met de ander. Gehoord worden. 

 

Alles wat je uit, hoeft niet opgekropt te worden in jezelf. Dat scheelt een hele hoop ballast en kopzorgen.

Een zwaar en depressief gevoel zijn een gevolg van alles opkroppen omdat je het niet uit.


Ik ben niet alleen - Ik ben sociaal

Ik zie en hoor jou ook.

We zijn gelijk aan elkaar en ik respecteer je. Ik kan jou helpen en jij mij.

 

Je bent niet alleen. De ander hoort daar ook bij. Een goede verbinding tussen mensen geeft rust en kracht.

 

Als je je niet verbonden bent met de ander dan ben je alleen. 
Eenzaamheid is hier een gevolg van. Vaak zitten overtuigingen en emoties  in de weg van een goede verbinding met elkaar.


De volwassene en ik - Omgaan met senioriteit

Je deelt jouw kennis en levenservaring met me en toont me waar ik vandaan kom.

Ik leer veel van je.

 

De kennis en levenservaring mag door gegeven worden. De taal die daarvoor nodig is vraagt afstemming op elkaar. Vergeving, compassie, gelijkwaardigheid en mededogen worden doorgegeven. Iedereen is mens. We verschillen van elkaar door leeftijd, functie en levenservaring.

 

Negatieve emoties en verkeerde loyaliteit komen voort uit een misplaatste positie van jezelf of de ander in de rangorde van het leven. 

Hier komt gedissocieerd zijn uit voort met alle psychische gevolgen van dien.